Program

Okvirni program (08. marec 2017)

Kongresni center hotela Slovenija, dvorana James Cook, torek, 16. 05. 2017

8:30       Registracija udeležencev

9:00 – 9:05          Uvodni nagovor: doc. dr. Barbara Novosel, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija,

9:05 – 9:30          Začetki formalnega izobraževanja s področja varnosti pri delu: Peter Petkovšek, prvi diplomant, Slovenija

9:30 – 9:55          Napoved o »Novih in nastajajočih tveganjih za varnost in zdravje pri delu v povezavi z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami ter delovnimi lokacijami do leta 2025«: Etbin Tratnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Slovenija,

9:55– 10:20         Izziv stroki in strokovnim delavcem VZD-kako organizirati učinkovito izvajanje strokovnih nalog VZD v gospodarskih družbah?: Mirko VOŠNER, BVD-RAVNE, d.o.o., Ravne na Koroškem, Slovenija,

10:20 – 10:35      Vloga vodstva v kampanji cepljenja proti sezonski gripi: asist. dr. Nataša Dernovšček Hafner, univ. dipl. psih. in Tanja Urdih Lazar, UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Ljubljana, Slovenija,

10:35– 10:50       Psihološke zahteve na delovnem mestu: Katarina Kacjan Žgajnar1 in Andreja Drobnič Vidic2, Univerza v Ljubljani, 1Zdravstvena fakulteta, 1Fakulteta za matematiko in fiziko, Slovenija

10:50– 11:00       Razprava.

 11:00 – 11:30     Odmor

 11:30 – 11:45      Vpliv varnosti pri delu na gospodarsko učinkovitost: Miran Pavlič1, Mirko Markič2, 1Univerzitetni klinični center Ljubljana, 2Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper, Slovenija

11:45– 12:00       Drugačno razumevanje »mejnih vrednosti« za karcinogene snovi: prof. dr. Primož Gspan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija,

12:00– 12:15       Ocena tveganja – temeljni dokument na področju varnosti pri delu – aktualno stanje v Republiki Hrvaški: Fran Marović dipl.ing, Udruga za promicanje zaštite, R Hrvatska,

12:15– 12:30       Predstavitev BALcanOSH mreže: Luka Bratec, Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana, Slovenija,

12:30– 12:45       Organizacijska kultura in vloga delavskega zaupnika za VZD: M.Sc. Mitja Pucelj in M.Sc. Vida Pucelj, Slovenija,

12:45– 13:00       Ergonomske obremenitve delavcev na tračni žagi: Katarina Kacjan Žgajnar, Tadej Obrovnik in Martina Oder, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija,

13:00– 13:15       Razprava.

 13:30 – 14:45      Kosilo

 

15:00- 15:30        Vožnja in/kot stres: prim. prof. dr. Marjan Bilban, ZVD Zavod za varstvo pri delu, Medicinska fakulteta Katedra za javno zdravje, Ljubljana, Slovenija,

15:30- 15:50        Vpliv podaljševanja delovne dobe na počutje na delovnem mestu: doc. dr. Marija Molan1 in Martin Molan2, 1UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2Fakulteta za matematiki in fiziko, Ljubljana, Slovenija,

15:50- 16:10        Izpostavljenost polikloniranim bifenilom in njihovi učinki na zdravje: izr. prof. dr. Alenka Franko, dr. med. UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Ljubljana, Slovenija,

16:10- 16:30        Trajnostna zaposljivost: dr. Alenka Škerjanc, UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Ljubljana, Slovenija,

16:30- 16:40        Razprava.

 16:40 – 17:00      Odmor

17:00 – 17:15      Kako z vodenjem spodbujati k zdravemu in varnemu delu: Tanja Urdih Lazar, univ. dipl. nov., UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Ljubljana, Slovenija,

17:15 – 17:30      Seveso direktiva – implementacija v Sloveniji: doc. dr. Mitja R. Kožuh, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija,

17:30 – 17:45       Varno delo z azbestom – ozaveščanje krovcev o promociji zdravja pri delu: asist. dr. Damjana Miklič Milek in prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Ljubljana, Slovenija,

17:45 – 18:00          Vodje – podpora ali ovira promociji zdravja v podjetjih?: Katja Draksler, UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Ljubljana, Slovenija,

18:00 – 18:15          Delo v tujini. Če sploh in zakaj?: Žiga Rozman, Slovenija

18:15 – 18:30          Vpliv dodatka urea-formaldehidnega lepila na eksplozijske parametre lesnih prahov: Žiga Rozman in doc. dr. Barbara Novosel Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija,

18:30- 18:45          Razprava.

 

20:00  Večerja (na ladjici)

 

Kongresni center hotela Slovenija, dvorana James Cook, sreda, 17. 05. 2017

9:00 – 9:15           Varnost pri forenzičnih daktiloskopskih preiskavah: doc. dr. Matej Trapečar, Nacionalni forenzični laboratorij, Policija, Slovenija,

9:15– 9:30           Zasebno varovanje kot varnostni ukrep za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev za nevarnost tretjih oseb: Leon Vedenik, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, Policijska uprava Murska Sobota, Slovenija,

9:30 – 9:45         Dvig varnostne kulture pri rokovanju z orožjem: Robert Tivadar, Slovenija,

9:45 – 10:00       Nove metode vizualizacije hrupa pri aparatih nameščenih v domačem okolju, dr. Nikola Holeček, Gorenje d. d., Velenje, Slovenija,

10:00– 10:15      Kako izkoristiti maksimalni potencial Osebne Varovalne Opreme v delovni organizaciji?: Robert Drevenšek, Schloffer in Drevenšek d.o.o., Ptuj, Slovenija,

10:15 – 10:30       Razprava.

10:30 – 11:00 Odmor

11:00– 11:15       Nova stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo – radosti in težave uporabnika: doc. dr. Barbara Novosel, Dominika Slabajna, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija,

11:15– 11:30       Ocenjevanje pripravljenosti organizacij za izvajanje managementa sprememb v procesni industriji: David Levovnik in Marko Gerbec, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija,

11:30 – 11:45      Vpliv oblike lopute na učinkovitost naravnega odvoda dima in toplote iz majhnega prostora: mag. Marjan Lukežič in izr. prof. dr. Simon Schnabl, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija,

11:45 – 12:00     Simulacija naravnih požarov s pomočjo celične avtomate: asist. Marko Radak in izr. prof. dr. Simon Schnabl, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija,

12:00– 12:15      Preprečevanje prašnih eksplozij aluminijevih prahov: Janez Balantič1, doc. dr. Barbara Novosel2, 1 Biro B, d.o.o. Radomlje, Slovenija, 2Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija,

12:15 – 12:30     Razprava.

12:30 – 12:45 Odmor

12:45– 13:00      Izzivi na področju standardov varnosti in zdravja pri delu: doc. dr. Klementina Zupan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija,

13:00– 13:15       Priručnik postupci i mjere samozaštitnog ponašanja u državnoj upravi: Ivan Čulo, Republika Hrvatska, Ministarstvo financija,

13:15– 13:30       Analiza nezgod pri delu v Pomurju v letih 2006-2016; mag. Ivanka Režonja Šimonka, Jožef Šimonka, dipl. varn. inž., VI-VARNOSTNI INŽENIRING, Jožef Šimonka s.p., Slovenija,

13:30– 13:45      Predstavitev smernic o omejitvi izpostavljenosti sevanju laserjev; Mario Kalčič, Slovenija,

13:45– 14:15       Razprava in zaključek posveta.

14:30– 15:30 Kosilo