Program

Torek, 06. 06. 2023

Moderatorja:

9:00 – 9:05      Uvodni nagovor: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija

9:05 – 9:30      mag. Nikolaj Petrišič: Varnosti in zdravje pri delu in digitalizacija; vodja sektorja za varnost in zdravje pri delu, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Slovenija

9:30 – 09:50    g. Franc Rančigaj, Vloga in odgovornost strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu pri industrijskih nezgodah; Inšpektorat RS delo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Slovenija

09:50 – 10:10  Janez Fabijan: Smernice za ocenjevanje tveganja za varnost in zdravje pri delu, Zbornica varnosti in zdravja pri delu, Slovenija

10:10 – 10:30  mag. Vida Pucelj, mag. Mitja Pucelj: Stroka na področju VZD in VPP kot podpora osnovnim procesom v sodobni organizacijski kulturi, Svapo d.o.o., Slovenija

10:30 – 10:35  Razprava

10:35 – 11:00  Odmor

Moderatorja:

11:00 – 11:20  Ivan Čulo: POSTUPCI I MJERE SAMOZAŠTITNOG PONAŠANJA I SIGURNOSTI  U DRŽAVNOJ UPRAVI, Ministarstvo financija, Republika Hrvatska

11:20 – 11:40  David Levovnik1, Marko Gerbec1, Darija Aleksić2: Varnost v procesni industriji v času krize: Kaj se lahko naučimo iz pandemije COVID-19, Institut Jožef Stefan1, Univerza v Ljubljani – Ekonomska fakulteta2, Slovenija

11:40 – 12:00  doc. dr. Bojana Mesec in izr. prof. dr. Liljana Rihter: Vloga socialnega dela v podjetju – usmerjenost v socialno funkcioniranje zaposlenih (odnos do dela in ravnanje s konflikti pri delu), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Slovenija

12:00 – 12:30  Saša Ogrizović: Aktivni odmori na delovnem mestu in vaje za izboljšanje telesne drže, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za računalništvo in informatiko

12:30 – 12:45 Monika Dolamič: Promocija zdravja na delovnih mestih v podjetju Wienerberger – primer dobre prakse, Wienerberger d.o.o.,

12:45 – 12:50  Razprava

12:50 – 15:00  Kosilo

Moderatorja:

15:00 – 15:30  Martin Kurent, Andrea Margan, Metoda Dodič Fikfak: Prenova Pravilnika o poklicnih boleznih, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Slovenija

15:30 – 15:50  prof. dr. Alenka Franko, dr. med.: Ročno premeščanje težjih bremen ter druge obremenitve in škodljivosti pri delu medicinskih sester, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Slovenija

15:50 – 16:10  Janez Fabijan: Fizične obremenitve pri delu – Ocenjevanja tveganja za varnost in zdravje pri delu, Zbornica varnosti in zdravja pri delu, Slovenija

16:10 – 16:30  Tina Rozman, dr. med., spec. MDPŠ: Poklicna rehabilitacija – vračanje na delo po bolezni ali poškodbi, URI Soča, Slovenija

16:30 – 16:35  Razprava

16:35 – 17:00  Odmor

Moderatorja:

17:00 – 17:20  Ana Kroflič, Marija Bešter-Rogač: Nevarnosti respirabilnih delcev med prenašanjem bremen,  Kemijski inštitut in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija

17:20 – 17:35  Maša Legan, Klementina Zupan:  Uporaba mobilnih elektronskih naprav in kostno-mišične težave, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija

17:35 – 17:50  Katarina Kacjan Žgajnar1, Alenka Plemelj Mohorič1: Mišično-skeletna obolenja visokošolskih učiteljev v povezavi z delom, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta1, Slovenija

17:50 – 18:05  dr. Jožef Horvat1, Vasja Kronegger2: Osebna varovalna oprema in poklicne bolezni, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta1, PTV Inženiring d.o.o.2, Slovenija

18:05 – 18:20  Mateja Kočevar: Izzivi na področju varnosti in zdravja pri delu v tekstilnem sektorju v EU, Beti d.d., Slovenija

18:20 – 18:30  Razprava iz zaključki prvega dneva

 

20:00        Večerja

Sreda, 07. 06. 2023

Moderatorja:

9:00 – 9:20      Ciril Štern: Dobrodošli v deželi brez nevarnosti, Aktiva varovanje d.d., Slovenija

9:20 – 9:40      Grega Bizjak: Točnost meritev osvetljenosti in različni svetlobni viri, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Slovenija

9:40 – 9:55      Marko Krivec: Primerjava eksplozijskih lastnosti različnih prahov iz kostanjevega lesa, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana

9:55 – 10:10    Nikola Holeček: Toplotna črpalka zrak–voda in motenje okolja z nizkofrekvenčnim hrupom, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo; Fakulteta za varstvo okolja, Velenje, Slovenija

10:10 – 10:25  Peter Kočman : Izzivi za inženirja tehniške varnosti na področju sevalne zaščite, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Slovenija

10:25 – 10:40  Maja Junc: Izdelava in implementacija kemijske ocene tveganja, IMP PROMONT d.o.o., Slovenija

10:40 – 10:45  Razprava

10:45 – 11:15  Odmor

Moderatorja:

11:15 – 11:35  Andreja Drobnič Vidic1, Katarina Kacjan Žgajnar2: Interes mladih za študij Tehniške varnosti na Univerzi v Ljubljani, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko1, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta2, Slovenija

11:35 – 11:55  Jure Selan: Droge in študentsko delo – predstavitev rezultatov raziskave, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija

11:55 – 12:10  Tomas Felkar: Sodobni vidiki praktičnega usposabljanja za varstvo pred požarom, Zavod Vizija Varnosti, Slovenija

12:10 – 12:25  Domen Kušar1, 2, Mateja Volgemut1: Požari v stanovanjskih stavbah, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo1, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo2, Slovenija

12:25 – 12:40 Tajda Bulovec: Skrb za varnost in zdravje pri gašenju požarov z elektro izvorom, Sij Acroni, Slovenija

12:40 – 12:55  Razprava in zaključek posveta

 

13:00   Kosilo

(Skupno 4.687 obiskov, današnjih obiskov 1)