Program

Kongresni center hotela Slovenija, dvorana James Cook, torek, 15. 05. 2018.

8:30                       Registracija udeležencev

9:00 – 9:05          Uvodni nagovor: doc. dr. Barbara Novosel,

9:05 – 9:30          Požarno varstvo v študijskih programih tehniške varnosti: mag. Jože                                         Janežič, upokojeni visokošolski učitelj,

9:30 – 10:00        Izzivi varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih prihodnosti: mag.                                    Nikolaj Petrišič,

10:00 – 10:20      Psihosocialni dejavniki tveganja in njihovo zmanjševanje s pomočjo                                          promocije zdravja na delovnem mestu – stališče in ugotovitve                                                      Inšpektorata Republike Slovenije za delo: Mladen Markota, Roman                                            Lubec,Tanja Cmrečnjak Pelicon, Polona Grobelnik Jurjevič, Saša                                                Videnović, Admir Babić

10:20 – 10:40     Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu-OHSAS 18001: Vodstveni                                       pregled, ugotovitve in zaključki kot usmeritev dela stroki VZD: Mirko                                       Vošner,

10:40 – 11:00     Pravni in dejanski pomen ter vpliv splošnih aktov delodajalca na                                                področju  varnosti in zdravja pri delu (VZD): doc. dr. Luka Tičar,

11:00 – 11:10      Razprava.

11:10– 11:30       Odmor

11:30 – 11:50     Kako strokovni delavci v vrtcu doživljajo hrup na svojem delovnem                                           mestu?: Katarina Kacjan Žgajnar in Andreja Drobnič Vidic,

11:50 – 12:10     Mikroklimatski pogoji v kabini helikopterja: Katarina Kacjan Žgajnar,                                      Arnela Brkić in Jožef Horvat,

12:10 – 12:30     Odgovorna raba kemikalij: doc. dr. Barbara Novosel, Dominika Slabajna,

12:30 – 12:50    Specifične varnostne zahteve za električna in hibridna vozila: mag. Ivan                                   Božič, univ.dipl.inž.el.,

12:50 – 13:10     SIKOOP in psihosocialna tveganja: M. Sc. Mitja Pucelj in M. Sc. Vida                                       Pucelj,

13:10 – 13:20      Razprava.

13:30 – 14:45       Kosilo

15:00 – 15:30      Debelost – javno zdravstveni problem delovne populacije: prim. prof. dr.                                 Marjan Bilban,

15:30 – 15:50      Gripe ne prenašam! – kampanja cepljenja proti sezonski gripi: asist. dr.                                   Nataša Dernovšček Hafner in Tanja Urdih Lazar,

15:50 – 16:10       Počutje milenijske generacije v delovnem okolju: doc. dr. Marija Molan                                    in Martin Molan,

16:10 – 16:30      Bolezni, povezane z izpostavljenostjo azbestu: vpliv azbesta in genov: izr.                                 prof. dr. Alenka Franko, dr. med.,

16:30 – 16:40     Razprava.

16:40 – 17:00     Odmor

17:00 – 17:20     Zdravo srce kot eden izmed ključnih elementov pri zagotavljanju                                                zdravstvenega stanja delavca: Staša Kocjančič in Leon Vedenik,

17:20 – 17:40     Razvoj računalniškega zaslona in sindrom računalniškega vida: Maša                                        Legan in doc. dr. Klementina Zupan,

17:40 – 18:50      Kalkulator za napoved toplotnega stresa PHS (predstavitev mobilne                                 aplikacije):  Ladislav Škufca, mag. Iztok Košir in prof. dr. Primož Gspan,

18:50 – 19:00     Razprava.

20:00     Večerja (na ladjici)

 

Kongresni center hotela Slovenija, dvorana James Cook, sreda, 16. 05. 2018

9:00 – 9:20          Policijski ogled in forenzične preiskave delovne nezgode: doc. dr. Matej                                    Trapečar in Robert Praček,

9:20 – 9:40          Primer dobre prakse s področja promocije zdravja na delovnem mestu                                      na Policijski upravi Murska Sobota: Leon Vedenik,

9:40 – 10:00        Psihoakustika v gospodinjskih aparatih: dr. Nikola Holeček in Tomaž                                        Bregar,

10:00 – 10:20     Merilniki in javljalniki ogljikovega oksida na delovnem mestu: Gašper                                       Golob,

10:20 – 10:40     Požari v obratih za upravljanje z nevarnimi odpadki: doc. dr. Klementina                                 Zupan,

10:40 – 11:00     Numerična analiza evakuacije nizkega dela Kristalne palače: Robert                                          Pečenko, Dejan Semič in Tomaž Hozjan,

11:00 – 11:10     Razprava.

11:10– 11:30       Odmor

11:30– 11:50      Program usposabljanja gasilcev dekontaminacije ob kemijskih nesrečah v                               RS: mag. Peter Bohinec,

11:50– 12:10      Postaja na poti k varnostni kulturi ali čakajoč na Godota:                                                               doc. dr. Mitja R. Kožuh,

12:10 – 12:30     Metodologija določitve kriterijev sprejemljivosti tveganja za obrate                                            Seveso: dr. Simona Golob,

12:30– 12:50      Varnost pred požarom električnih avtomobilov v domačih garažah:                                           Domen Kušar,

12:50 – 13:10     Usposabljanje izvajalcev vročih del:Mateja Gris in Gašper Golob,

13:10 – 13:30     Nastajanje ogljikovega monoksida pri gorenju dišečih palčk: Miha Žalik in                                izr. prof. dr. Simon Schnabl,

13:30 – 13:50     “Big data” podatkovne zbirke, izziv za varno upravljanje s sistemom:                                          doc. dr. Jože Šrekl,

13:50– 14:10      Razprava in zaključek posveta.

14:30 – 15:30      Kosilo