Vabilo na 38. Posvet o poklicni, procesni in požarni varnosti

Spoštovani avtorji, udeleženci in zainteresirana javnost!

Za nami je vrtinčasto obdobje, ki je vsakogar postavilo na preskušnjo in zahtevalo številne prilagoditve pri profesionalnem delu in v zasebnem življenju.  Živimo v novi realnosti, prilagodili smo se trenutnim okoliščinam, življenje in delo pa se postopoma vrača v običajne  okvirje.

Z veseljem vam sporočamo, da bomo po dveh letih prisilne odpovedi organizirali  tradicionalni 38. Posvet o poklicni, procesni in požarni varnosti, ki bo potekal

31. maja in 1. junija 2022 v GH Portorož v Portorožu.

Namen posveta je predstaviti trenutne razmere, nova spoznanja, pa tudi izmenjavi znanj, mnenj, predstavitvi dobre prakse in mreženja ter tako omogočiti stalno strokovno usposabljanje strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu. Posvet je namenjen strokovni javnosti, ki se ukvarja s področji vodenja in promocije varnosti.

Celoten program posveta je objavljen na domači strani http://www.posvet-otv.si/program-posveta/. Program posveta smo pripravili v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, Ur. l. RS , št. 78/19 in 164/20.  Program se v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z 20 točkami. Program obsega 28 prispevkov, ki jih je pripravilo 32 avtorjev.

Na posvetu bomo v torek, 31. maja 2022 v soorganizaciji Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in Društva varnostnih inženirjev Ljubljana (član Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije) pripravili okroglo mizo na temo »Položaj in pomen strokovnih delavcev za zagotavljanje varnega in zdravega dela.«. Namen predstavitev in razprave je pridobiti mnenje čim širšega kroga deležnikov, ki so vpeti v izobraževanje, usposabljanje, zaposlovanje, stalno strokovno izpopolnjevanje, izvajanje nalog in združevanje strokovnih delavcev za varnost pri delu.

Druženje, izmenjava mnenj in krepitev socialnih stikov je, prav tako kot stalno strokovno usposabljanje, nujno potrebno za uspešno in učinkovito delo.

Vaša menja, predloge in pobude nam lahko pošljete na e-naslov posvet-otv@fkkt.uni-lj.si!

Ostanimo zdravi in varni!

Ljubljana, 06. 05. 2022

V imenu organizacijskega odbora:
doc. dr. Barbara Novosel

Objavljeno v Posvet 2022 | Komentiraj