Organizacijski odbor in recenzenti

Organizacijski  odbor:

 1. doc. dr. Mitja Robert Kožuh
 2. doc. dr. Jože Šrekl
 3. prof. dr. Primož Gspan
 4. izr. prof. dr. Simon Schnabl
 5. doc. dr. Klementina Zupan
 6. doc. dr. Barbara Novosel
 7. mag. Iztok Košir
 8. Slavka Lobnik
 9. Marko Radak

Recenzenta:

 • prof. dr. Primož Gspan
 • doc. dr. Jože Šrekl