Kotizacija

Kotizacijo nakažite v času od 3. 5. do vključno 30. 5. 2022 na transakcijski račun št. SI56 0110 0603 0707 992 (ID številka: SI65565754). Obvezno navedite sklicno številko 00 201-509. Plačilo kotizacije dokažete s kopijo virmana pri registraciji udeležencev posveta.

Kotizacija za oba dneva je  290 €, za en dan 190 € (v ceno je vključen 22 % DDV).

Ministrstvo na podlagi 5. člena Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19)

P O T R J U J E

program dvodnevnega usposabljanja za strokovne delavce na področju varnosti in zdravja pri delu pod naslovom »POSVET O POKLICNI, PROCESNI IN POŽARNI VARNOSTI«, ki ga Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo izvedla 31. 5. 2022 in 1. 6. 2022 v obsegu 14,8 pedagoške ure. Program bo potekal v Grand Hotelu Portorož v Portorožu.

Program se v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z 20 točkami.

Točke lahko prejmejo samo udeleženci, ki so se udeležili obeh dni posveta.

Potrdilo o potrditvi programa usposabljanja in dodelitvi točk

(Skupno 1.082 obiskov, današnjih obiskov 1)