Kotizacija

Plačilo kotizacije nakažite na transakcijski račun št. SI56 0110 0603 0707 992 (ID številka: SI65565754). Obvezno navedite sklicno številko 00 201-509. Plačilo kotizacije dokažete s kopijo virmana pri registraciji udeležencev posveta.

Kotizacija za oba dneva je  290 €, za en dan 190 € (v ceno je vključen 22 % DDV).

Program se, v skladu z 11. členom Pravilniku o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/2011), točkuje:

  • Udeleženci, ki so prisotni oba dneva prejmejo 12 točk.
  • Udeleženci, ki so prisotni en dan (prvi ali drugi) prejmejo 8 točk.