Program

Torek, 18. 06. 2024

Moderatorja: prof. dr. Simon Schnabl in g. Ciril Štern, predsednik ZbVZD

9:00 – 9:05      doc. dr. Barbara Novosel, Uvodni nagovor; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija

9:05 – 9:20      Slavnostni nagovor prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, dekanja ali prof. dr. Helena Prosen, prodekanja, Poklicna, procesna in požarna varnost: od študija do implementacije na delovnem mestu; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija

9:20 – 10:05    mr. Nelson Leite e Sa: Kompetence, ki temeljijo na miselnosti » Vision Zero« do odličnosti na področjih Zdravje – Varnost – Okolje; INLS Solutions, Health, Safety and Environment Specialists, Portugalska

10:05 – 10:30  ga. Lučka Böhm: Dodana vrednost evropskih predpisov pri posodobitvi nacionalnih predpisov varnosti in zdravja pri delu; Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Slovenija

10:30 – 10:35  Razprava

10:35 – 11:00  Odmor

Moderatorja: doc. dr. Barbara Novosel in asist. dr. Marko Krivec

11: 00 – 11:25 g. Ciril Štern: Izivi Slovenske stroke varnosti in zdravja pri delu; Zbornica varnosti in zdravja pri delu; VZD PLUS, Ciril Štern s.p., Slovenija

11:25 – 11:45  g. Janez Fabijan: Izkušnje, priporočila in dobra praksa pri uveljavljanju Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen; Zbornica varnosti in zdravja pri delu, Slovenija

11:45 – 12:05  pred. Saša Ogrizović: Aktivni odmoru na delovnem mestu – vaje za mišice vratu in ramenskega obroča, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija

12:05– 12:45   prof. dr. Grega Strban in doc. dr. Luka Mišič: Pravni vidiki varnosti in zdravja pri delu pri izvajanju zdravstvene dejavnosti; Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta; Slovenija

12:45 – 13:00  Razprava

13:00 – 15:00  Kosilo

 

Moderatorja: viš. pred. dr. Katarina Kacjan Žgajnar in asist. Maša Legan

15:00 – 15:30  ga. Petra Potočnik: Ugotovitve Inšpektorata RS za delo pri raziskavi razlogov za nezgode v povezavi s kemijsko varnostjo pri delu in priporočila za izboljševanje; Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, območna enota Celje – Velenje

15:30 – 16:15  dr. Andrea Margan, prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, asist. Martin Kurent: Novi pravilnik o poklicnih boleznih; Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Slovenija

16:15 – 16:35  asist. dr. David Levovnik1, prof. dr. Marko Gerbec1, izr. prof. dr. Darija Aleksić2: Pomen zavezanosti managerjev varnosti in vloga vodenja v procesni industriji; Institut Jožef Stefan1, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta2, Slovenija

16:35 – 16:40  Razprava

16:40 – 17:00  Odmor

Moderatorja: asist. dr. David Levovnik in doc. dr. Andreja Drobnič Vidic

17:00 – 17:45  prof. dr. Alenka Franko, doc. dr. Marija Molan: Predstavitev izobraževalnega programa za obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu: PsyHealth worXs!; Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Slovenija

17:45 – 18:30  doc. dr. Boštjan Bajec: Človeška napaka; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

18:30 – 18:35  Razprava

20:00        Večerja

 

Sreda, 19. 06. 2024

Moderatorja: asist. dr. Marko Krivec in dr. Nikola Holeček

9:00 – 9:20      mag. Sandra Avsec: Sinergijski učinki sodelovanja varnosti in zdravja pri delu z ostalimi procesi pri implementaciji nove proizvodne linije; Sogefi filtration d.o.o., Slovenija

9:20 – 9:40      Anja Kočman1, doc. dr. Ana Kroflič2, doc. dr. Barbara Novosel1: Opredelitev nevarnosti nanodelcev nastalih pri procesu laserske ablacije; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija1, Kemijski inštitut2, Slovenija

9:40 – 10:00    Nika Zakrajšek, doc. dr. Barbara Novosel: Ocena tveganj za nastanek prašne eksplozije v papirni industriji; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija

10:00 – 10:20  g. Timotej Grčar1, doc. dr. Barbara Novosel2: Vpliv prisotnosti organskih hlapnih spojin na občutljivost in posledice eksplozij prahov aluminijevih zlitin; 1LTH Casting d.o.o., 2Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija

10:20 – 10:40  viš. pred. dr. Katarina Kacjan Žgajnar: Upoštevanje ergonomskih načel pri zaposlenih v kuhinji; Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija

10:40 – 10:45  Razprava

10:45 – 11:15  Odmor

Moderatorja: prof. dr. Simon Schnabl, doc. dr. Barbara Novosel in g. Ciril Štern

11:15 – 11:35  doc. dr. Andreja Drobnič Vidic1, viš. pred. dr. Katarina Kacjan Žgajnar2: Posvet o poklicni, procesni in požarni varnosti in vpliv na študij Tehniške varnosti  na Univerzi v Ljubljani; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko1, Zdravstvena fakulteta2, Slovenija

11:35 – 11:55  dr. Nikola Holeček: Identifikacija nizkofrekvenčnega hrupa na primeru iz prakse; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za varstvo okolja, Velenje

11:55 – 12:10  Leon Vedenik1, Karl Petrič2, Matjaž Mravlja1, Jože Šrekl, Marjan Lukežič3; Bibliografski zapisi s področja varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji od 1991 do 2023; Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policija1, Ministrstvo za notranje zadeve RS2, MOL3, Slovenija

12:10 – 12:30  g. Peter Kočman: Požarna varnost prednapetostnih armiranobetonskih nosilcev; Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Slovenija

12:30 – 12:50  g. Nik Rus: Vpliv konfiguracije sončne elektrarne na širjenje požara na strehi; Zavod za gradbeništvo, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Slovenija

12:50 – 13:05  Razprava in zaključek posveta

13:00               Kosilo

 

(Skupno 6.343 obiskov, današnjih obiskov 1)